Schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju, gm. Przeworsk, woj. podkarpackie


Gwizdaj, gmina Przeworsk - to tutaj w 2018 roku powstało jedno z pierwszych w województwie podkarpackim schronisk z usługami opiekuńczymi. Powstanie schroniska stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problem społeczny jakim jest nieodpowiednia ilość placówek zapewniających usługi opiekuńcze osobom starszym i niepełnosprawnym. Schroniska tego typu zostały wprowadzone do systemu w 2018 roku na mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Schronisko z usługami opiekuńczymi umożliwia świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym częściowej (nie przez całą dobę) pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Do naszego schroniska mogą trafiać również osoby w okresie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż na 4 miesiące. Prowadzona przez nas placówka spełnia wszystkie standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. Schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju ukierunkowane jest na pomoc w formie całodobowego pobytu, środków czystości i higieny osobistej, ubrania adekwatnego do pory roku, zapewnienie posiłków oraz usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają pomocy osób trzecich. Podopieczni mogą liczyć m.in. na wsparcie pracownika socjalnego, wykwalifikowanych opiekunów, pracownika administracyjnego oraz prawnika. W placówce prowadzone są również działania ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. Nasza oferta zapewnia seniorom możliwość godnego, wartościowego i satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej. Przyjęcie osób do prowadzonego przez nas schroniska z usługami opiekuńczymi jest możliwe za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na ostatni stały adres zameldowania osoby kierowanej.

Dane kontaktowe:

Akademia Innowacji Społecznych
Schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju
Al. Jana Pawła II 3a, 37-200 Przeworsk
tel.: 17 715 00 74, kom.: +48 695 365 400
email: gwizdaj@akademiais.org
mBank S.A. 05 1140 2091 0000 4441 8100 1004