Mieszkania wspierane dla seniorów - Mnin, gm. Słupia, woj. świętokrzyskieW miejscowości Mnin, woj. świętokrzyskie powstają nowe mieszkania wspierane dla seniorów. Dobry standard lokali oraz wykwalifikowany personel pomoże świętokrzyskim seniorom na samodzielne funkcjonowanie w jesieni życia. Oferta mieszkań wspieranych stanowi uzupełnienie oferty usług realizowanych w domach pomocy społecznej oraz w ramach usług opiekuńczych realizowanych środowiskowo w miejscu zamieszkania seniora. Powstanie tego rodzaju mieszkań jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na długoterminowe usługi opiekuńcze. Na terenie województwa świętokrzyskiego nie ma wystarczającej liczby miejsc w tego typu placówkach. Dlatego też, z braku innej alternatywy osoby starsze bardzo często kierowane są do domów pomocy społecznej, a biorąc pod uwagę długi czas oczekiwania na miejsce w tych placówkach część seniorów trafia do ośrodków dla osób bezdomnych. Jest to stan niepożądany gdyż osoby te w bardzo wielu przypadkach, są gotowe i zdolne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie przy tylko niewielkim wsparciu zewnętrznym. Kierowanie seniorów do nieodpowiednich dla nich placówek spycha ich na margines życia społecznego. W dłuższej perspektywie niesie to negatywne skutki nie tylko dla nich samych, ale również dla całego naszego społeczeństwa.